REGLAMENT

 

 

1. DIUMENGE 31 de MAIG de 2020 a les 09:00h donarà inici la cursa RUN 4ILLA amb distància de 10km, organitzada pel centre esportiu municipal ILLA ACTIVA amb col·laboració del Club Esportiu Triactiva i L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. La sortida i arribada estarà situada davant de les instal·lacions ILLA ACTIVA de L’Ametlla del Vallès, carrer del club, 3, 08480, Tlf. 938431710, info.ametlla@illa-activa.com

 

2. La cursa està oberta a totes les persones que s'inscriguin prèviament, mitjançant la web de RUNEDIA (www.runedia.com).

 

3. El mínim d'edat per participar és de 14 anys.  Els menors de 18 anys hauran de portar consentiment del pare/mare/tutor, el qual s'haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l'adult. Els menors d'edat hauran de córrer acompanyats d'un adult: pare/mare /tutor o persona en qui deleguin la responsabilitat.

 

4. El preu de la inscripció és de 12 euros. La data límit per a formalitzar inscripció és el 25 maig. El dia de la cursa no hi hauran dorsals a la venda. La inscripció només serà vàlida una vegada s'hagi fet efectiu el pagament.

 

5. Una vegada realitzada la inscripció, no es retornarà l'import de la mateixa. Tampoc s'entregaran bosses del corredor després del dia de la cursa. 

 

6. Formalitzar la inscripció a aquesta cursa dóna dret a recollir la bossa del corredor i el dorsal i xip d’un sol ús. L’entrega dels dorsals es farà dissabte dia 30 de maig amb horari de 10 a 19h o el mateix dia de la cursa, una hora abans de la sortida i fins a les 08:45. El fet de no retirar el dorsal i la borsa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

 

7. La inscripció es tancarà el dia 25 de maig o bé quan s'aconsegueixin els 150 inscrits.

 

8. Per a participar a la cursa és obligatori córrer amb dorsal. El xip anirà incorporat al dorsal i no serà necessari el retornament en finalitzar la cursa. No seran vàlids altres xips que no hagin estat facilitats per l’organitzador.

 

9. És obligatori portar el dorsal visible al pit. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar a meta.  

 

10. El recorregut de la cursa consisteix en un circuit amb distància de 10.000 metres (10 km). El circuit tindrà una part d’asfalt i una part de muntanya.

 

11. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Així mateix, si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornaria els diners de la inscripció.

 

12. L’avituallament estarà situat prop dels quilòmetres 5 i 7 i a l'arribada.

 

13. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l'organització.

 

14. La cursa es considerarà tancada 1 hora i 20 minuts després de la sortida.

 

15. No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.

 

16. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa, les categories premiades son:

 

Absolut                              Guanyadors absoluts de la cursa

Cadet                                 De 14 a 1 anys

Promeses                          De 18 a 23 anys

Sènior                                De 24 a 39 anys

Veterà 1                             De 40 a 49 anys

Veterà 2                             De 50 a 59 anys

Cursa infantil                    Medalla tots els participants

 

17. Els participants guardonats en la classificació general de 10 km (3 en categoria masculina i 3 en la categoria femenina) no ho podran ser en una altra categoria.

 

18. Les classificacions oficials seran publicades al Facebook i pàgina web de l’organitzador.

 

19. Les reclamacions sobre les classificacions hauran de presentar-se a l'organització per escrit fins a 15 minuts després d'haver-hi fet públics els resultats, i la decisió de l'organització serà inapel·lable.

 

20. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  • Mostra un estat físic deficient
  • No realitza el recorregut complet
  • No porta el dorsal en un lloc visible
  • Mostra un comportament antiesportiu

 

21. L'organització disposarà d'un guarda-roba per als participants. No s'acceptarà cap reclamació per la pèrdua d'objectes valuosos (mòbils i smartphones, carteres, ordinadors, etc.) deixats en al guarda-roba.

 

22. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats en les llistes d'inscrits, així com en les de resultats.

 

23. El participant, pel fet d'inscriure's a la cursa, autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el període previst.

 

24. Les dades personals de tots els participants formaran part d'un fitxer propietat de ILLA ACTIVA. Aquestes dades, tret que es manifesti el contrari, podran ser utilitzats amb finalitats comercials del centre esportiu municipal ILLA ACTIVA i els seus patrocinadors.  

 

25. L'organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l'esdeveniment.

 

26. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d'accidents puntual que queda inclòs dins del preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar l'activitat. L'organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals, han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

 

27. La inscripció a la cursa suposa l'acceptació total d'aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última instància per l'organització.

 

28. La cursa transcorre amb trànsit obert, per trams urbans, de pista i també per corriols en espais naturals protegits, com el Torrent de Can Diví. És per això que la cursa es celebra amb respecte absolut pel medi ambient, aquesta serà la prioritat de l’organització i ha de ser el compromís també dels corredors.

En aquest aspecte serà motiu de desqualificació llençar qualsevol tipus de deixalla o sortir-se del circuit senyalitzat per la cursa.

 

 

 

 
   


AVITUALLAMENTS

 

 

NOMBRE

SITUACIÓ

MATERIAL

PERSONAL

KM 5

C. MENORCA

AGUA

1

KM 8 – KM 9

CAMÍ CAN VALLS

AGUA

1

KM 10

C. DEL CLUB

AGUA

ISOTÒNICA

ENTREPÀ

2

 

 

 
   


PLA D' EMERGÈNCIA

 

 

Tot participant estarà cobert amb una assegurança d'accidents i assistència sanitària per al dia de la prova.

 

Tot participant està obligat a:

 

Participar amb calçat i roba esportiva. Prestar ajuda a l'accidentat.

Respectar les normes expressades en el Reglament intern de l'Organització. Respectar les normes que l'Organització pugui establir durant la prova.

 

En cas d'accident:

 

Contactar amb el telèfon d'emergències: 112.

 

Mitjançant:

 

El seu propi telèfon mòbil. Personal de l'Organització. Punts d'avituallament.

 

El dispositiu d'emergències no tindrà caràcter itinerant: estarà destinat al control i assistència als / les participants. En cas de no accidents seva localització serà:

 

 

C. DEL CLUB (CENTRE ESPORTIU ILLA ACTIVA)

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓ y COL·LABORADORS

 

ILLA ACTIVA

CLUB ESPORTIU TRIACTIVA L’AMETLLA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

POLICIA LOCAL

PROTECCIÓ CIVIL

 

PATROCINA:

 

Daruma

Fusteria Hispania

Planet Bikes

Zona motor Ametlla Park

Editorial Alpina